Rakettitiedespesialisti eduskuntaan?

22.03.2019

Monesti on kyselty, mitä ominaisuuksia edellytetään kansanedustajan työn onnistumisessa. Toiset ovat sitä mieltä, että koulutus ja kokemus ovat välttämättömiä. Kun muita vastauksia en ole kuullut, esitän oman näkemykseni. Kyseenalaistan edellä esitetyn väitteen. Eduskunnassa käsitellään satamäärin direktiivejä ja lakeja, joiden kirjo kattaa yhteiskunnan, talouden ja tieteen kaikki ulottuvuudet.

Missä opinahjossa koulutetaan sellaisia rakettitiedespesialisteja, että tietämys kattaa edes murto-osan noista asioista, kokemuksesta puhumattakaan?

Mielestäni, kansanedustajan on kyettävä hahmottamaan ajattelussaan suuria kokonaisuuksia, syitä ja seurauksia. Ominaisuus on synnynnäinen, eikä koulutuksella voida saavuttaa merkittäviä parannuksia. Jos on lusikalla annettu, niin ei voi kapustalla vaatia.

Kun kukaan ei voi olla asiantuntija kaikilla aloilla, niin kansanedustajan on syytä ymmärtää rajoitteensa ja hakea yhteistyötä ryhmänsä kanssa. Näin ollen, kansanedustajan tärkein ominaisuus on sosiaaliset kyvyt, sillä on välttämättömyys verkostoitua eri aloja tuntevien ihmisten kanssa. "Jämäkät päättäjät" ajatuvat päätöksenteon ulkopuolelle sillä kaikkitietävä, joka ahdistaa kanssaihmiset puhetulvansa kanssa seinänviereen, ei pysty ajamaan kenenkään asioita.