Köyhät, kahden kerroksen väkeä

10.11.2018

Työttömyyteen, työkyvyttömyyteen tai kehnoon eläketasoon kiteytyy syyt suomalaisessa köyhyydessä. Julkisuudessa on esitetty, että pysyvästi köyhiä on noin satatuhatta ja tilapäisesti köyhiin lukeutuu noin 700 000 henkeä. Voidaanko sanoa, ettemme tee tai pyri tekemään kaikkea mahdollista köyhyyden poistamiseksi? 

Noin karkeasti lukujen valossa, sosiaaliturvaan ohjataan merkittävämäärä varoja. Vuonna 2009 noin 52,4 miljardia euroa, mutta valtaosa rahoista palautuu työssäkäyvälle väestölle palveluina tai tulonsiirtoina. Nämä varat eivät pääosin vaikuta köyhien elämään millään tavoin. Köyhäksi luettavan väestönosan tulot koostuvat työttömyysturvasta tai pienistä eläkkeistä yhdistettynä toimeentulotukeen. Mitä tällä toimeentulotuella saa?

Nyt mennään todella harmaalle alueelle. Ettei suorastaan pimeään. Kaikilla ei ole edes asuntoa. Osa syö roskakoreista ja jonottaa ruokajonoissa. Millä mittapuulla tahansa mitaten, nöyryytyksillä ei ole rajaa. Eikö tälle sektorilleosoiteta varoja? Kyllä osoitetaan, pelkkään kasvukeskusten asuntotuotantoon on suunnattu viime vuosikymmeninä kymmeniä miljardeja euroja. Valtion tukemia asuntoja ns. Arava tuotantoa on valmistunut 209 000 asuntoa. Ketä näihin on majoitettu, kunasuntopula ei ole hellittänyt? Entä se raha? 30 000 virkailijaa jakaa rahaa tai neuvoo, kuinka sitä anotaan.

Kuinka paljon ja kuka sitä oikein saa? Laki kuulemma estää kertomasta. Tunnetun oikeustapauksen perusteella tiedämme, että eräs nais ihminen sai Helsingin kaupungilta 2330 euroa kuukaudessa. Onko maahamme syntynyt vapaarälssi, jolle mikään ei ole tarpeeksi? Ainakin Helsingin rahat ovat loppu ja varoja kupataan tekemällä kaupungin liikelaitosten taseeseen velkoja. Ensi vuonna voimaan astuvan uuden valtionosuusjärjestelmän myötä Helsingin sosiaalitoimeen ohjataan 37 miljoonaa lisää rahaa mm. Hyvinkäältä. Miten tämä voi olla mahdollista? Eikö Helsinki olekaan"kerännyt rikkauksia" ja "vastannut haasteeseen"?Lähden siitä, että tulevien Sote-alueiden harkinnanvarainen toimeentulotuki jaetaan alueella tarkalleen tasan. Roskakori ruokailusta on aika tehdä loppu. Rikkauksia koonneet pitäköön omansa.